4,8 - Uitstekend
  • Europa's grootste selectie
  • Alleen gecertificeerde verkopers
  • Bescherming van de koper
  • Financiering
Europa's grootste selectie
Alleen gecertificeerde verkopers
Bescherming van de koper
Financiering

Naar een duurzamere wereld

Naar een duurzamere wereld

Jonas, Theo en Flotti hebben buycycle opgericht vanuit de behoefte om fietsliefhebbers een veilige en ongecompliceerde manier te bieden om gebruikte fietsen te kopen en verkopen. Zo creëerden ze onze huidige marktplaats. Maar we willen ook veel meer zijn dan alleen dat, we willen iets meer bijdragen aan de fietswereld:

Omdat de huidige mainstream van "Nemen, Maken, Verspillen" heeft geleid tot overmatig gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en vervuiling op veel te grote schaal. En de gevolgen daarvan treffen ons allemaal elk jaar harder en harder - we hoeven de klimaatcatastrofe aan niemand hier meer uit te leggen. En wij op buycycle kunnen het niet in ons eentje stoppen. Maar door mensen aan te moedigen om een tweedehands fiets te kopen in plaats van een gloednieuwe, willen we de negatieve ecologische gevolgen en het verbruik van grondstoffen voor ons allemaal een beetje verminderen. We willen duurzaam vervoer iets minder ingewikkeld, veiliger en toegankelijker maken voor iedereen.

Maar dat is niet alles: het promoten van fietsen als hobby en als legitiem, concurrerend en gezond vervoermiddel heeft ook sociale en economische voordelen. In ons artikel Fietsstad 2084waarin we ons een utopie voorstelden waarin iedereen fietst, onderzochten we deze voordelen.

Maar wij zijn natuurlijk niet de enigen met dit utopische idee: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 15 maart 2022 een resolutie aangenomen over de integratie van fietsen in openbaarvervoersystemen voor duurzame ontwikkeling. Hierin wordt benadrukt:

Fietsen is een belangrijk middel voor duurzaam vervoer, dat duurzame consumptie en productie helpt bevorderen en zo een positieve invloed heeft op het klimaat.

Zeven jaar eerder, in 2015, legden de Verenigde Naties in hun 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) vast wat er bereikt moet worden om een wereld vorm te geven die gebaseerd is op vrede, sociale rechtvaardigheid en de bescherming van natuurlijke ecosystemen.

Deze zijn thematisch breed, maar fietsen is hier ook te vinden: Want fietsen draagt op veel manieren bij aan de SDG's, waaronder dit:

SDG 3 Gezondheid en welzijn

Fietsen is gezond. Punt uit. In het artikel "Fietsen bespaart" zijn we dieper ingegaan op de vele lichamelijke en geestelijke gezondheidsvoordelen van ons favoriete vervoermiddel, maar alleen als uittreksel: Slechts 2 uur per week trappen vermindert het risico op hartaandoeningen, diabetes type 2 en beroertes, en verlicht symptomen van angst of stress.

SDG's 5 en 10: Gendergelijkheid en minder ongelijkheid

Omdat fietsen op zich een redelijk kosteneffectieve manier van transport is, stelt het vrouwen, meisjes en andere achtergestelde groepen in staat om zelfstandig mobiel te zijn. En dat vergemakkelijkt weer de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Ook al werkt dit nog niet overal in de praktijk, zoals we ontdekten toen we onderzoek deden naar de Kloof tussen mannen en vrouwen op de fiets blogpost, zetten we een kleine stap in die richting door de toegankelijkheid van fietsen te verbeteren.

SDG 11 & 13 Duurzame steden en gemeenschappen en klimaatactie

Fietsen heeft een lage tot neutrale koolstofuitstoot en speelt dus een sleutelrol bij het verminderen van de uitstoot in stedelijke gebieden.

Als jong bedrijf streven we ernaar om elke dag te leren en te verbeteren, en dat geldt ook voor onze duurzaamheidsmissie. En zo zijn we iets meer dan alleen een marktplaats, en bieden we toegang tot een gezondere en duurzamere levensstijl voor ons allemaal. Helaas zijn we ons ervan bewust dat onze bedrijfsvoering momenteel een negatieve impact heeft op het milieu door verzending, energieverbruik en verpakkingsmateriaal. Daarom doen we des te meer ons best om zowel onze negatieve als onze positieve invloeden te begrijpen, om het goede te verbeteren en het slechte te minimaliseren. Dus proberen we te doen waar we goed in zijn: Groeien, leren en fietsen ten goede!